تجربه زندگی بدون مرز با ویزاکارت

قابلیت برداشـت در تمامی خـودپردازها و پایانه‌های فروشـگاهی خـارج از کشور متصل به ویـزا کارت، انجام پرداخت‌های اینترنتی بین المللی و ده‌‌ها امکان دیگر را با ویزا کارت کانادا تجربه کنید

زمان تحویل کارت

همان روز

5 سال

مدت اعتبار کارت

500 دلار کانادا

سقف شارژ روزانه

500 دلار کانادا

سقف موجودی ویزاکارت

قابلیت برداشت تمامی ارزها

کارت به نام شـما در بانک صادر می‌شود و قابلیت برداشـت تمامی ارزها در آن وحود دارد. هر آنچه باید در مورد کارمزد و شرایط استفاده این کارت بدانید، اینجا آماده است

0.5 دلار کانادا
کارمزد برداشت از پوز / خرید از سایت‌های اینترنتی
3.5 دلار کانادا
کارمزد برداشت از دستگاه های خودپرداز
1.5 دلار کانادا
کارمزد تغییر رمز خودپرداز
2.5 دلار کانادا
(هزینه ماهانه نگهداری کارت (بعد از ۳ ماه اول
2 درصد
کارمزد تبدیل ارز
1000 دلار کانادا
حداکثر برداشت روزانه از خودپرداز

مدارک مورد نیاز

با کمترین مدارک، ویزا کارت را به نام شما صادر خواهیم کرد

شماره همراه ایران

ایمیل

اسکن صفحه اول پاسپورت

مدیریت با اپ موبایل و اینترنت بانک

مشاهده موجودی، گردش حساب، تغییر رمز خودپرداز و افزودن ویزاکارت های دیگری که از ما تهیه می‌کنید
در اپ صرفا مشاهده موجودی و گردش حساب مقدور است

قیمت ویزاکارت کانادا

ویزا کارت کانادا به صورت یک بار شاٰرژ از مبلغ 20 تا 500 دلار کانادا میتواند شارژ شود و ۶ دلار کانادا کارمزد دریافت میشود

ویزا کارت چند بارشارژ

120 دلار آمریکا
  • تمامی شرایط ذکر شده در بالا
  • کارمزد هر بار شارژ: 6 دلار

ویزا کارت یکبار شارژ

20 120
  • تمامی شرایط ذکر شده در بالا
  • یک بار شارژ
  • کارمزد شارژ: 6 دلار